Veri depolama için hangi ölçü birimleri kullanılır?

Bilgisayar Verilerini ölçmek için kullanılan en küçük birim, Binary Digit yani Bit ‘tir.

Bir Bit Açık/Kapalı veya Doğru/Yanlış gibi bir “İkili Değer” içerebilir, bunun karşılığında ise; Tek bir bit, 0 veya 1 değerine sahip olabilir. Başka bir şekilde söylersek; Bir Bit yani “İkili Değer”, bir elektrik devresindeki bir bileşenin pasif veya aktif olma durumunu temsil eden, mantıksal 0 (sıfır) veya 1 (bir) 'dir.

Bu nedenle, veri için temel ölçüm birimi olarak “Sekiz Bit” ten oluşan “Byte” (Bayt) kullanılır. Bir Byte, harfler, sayılar ve semboller gibi standart ASCII Tablosu karakterlerini temsil etmek için yeterli olan 256 farklı değeri depolayabilir. Byte ‘ın katları 1000 (bin) sayısı ile değil; 8 (sekiz) sayısının 128 (yüzyirmisekiz) katı olan 1024 (binyirmidört) sayısı ile çarpılarak hesaplanır.

Bayt ve Katları Tablosu

Ölçü Birimleri

Geri Dön