Proje 5

Sayıları Türkçe Olarak Yazıya Çevirme Aracı [User Defined Function-Kullanıcı Tanımlı İşlev(Fonksiyon)]
Bu Kullanıcı Tanımlı İşlev (Fonksiyon), Açık ve Aktif Olan Bir Excel Çalışma Sayfasında, Seçilen Hücredeki yada Kullanıcının Yazdığı Bir Sayıyı, Listeden Seçilen Döviz Türünde ve Yine Listeden Seçilen Yazdırma Biçiminde; Sayıya Çevirerek  Aktif Hücreye İşlev veya Değer Olarak Yazarve Panoya Kopyalar.

Proje 1

Projeler