Proje 1

Açık Excel Dosyaları (Çalışma Kitapları) Aracı

Bu Excel eklentisi, Açık olan Excel Dosyalarını (Çalışma Kitapları) Listelemek, Bu Listeden Dosya Seçmek, Seçilen Dosyanın Sayfalarını Listelemek ve Sayfa
Listesinden Bir Sayfayı Seçmek İçin Kullanılır.

Proje 1

Projeler