Excel VBA Programlama İçin İpuçları

Standart Visual Basic Düzenleyicisi Kısa yol Tuşları: Visual Basic Editor ile çalışırken, fareye yerine klavye kısa yollarını kullanmak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kısa yollar, Visual Basic Editor arabirimi için geçerlidir.

KISA YOL TUŞU

YAPTIĞI İŞLEM

Alt+F11

VBE ve Excel pencereleri arasında geçiş yapar.

Shift+F10

Etkin pencerenin (pop-up) açılan menüsünü görüntüler (Etkin pencerede sağ tıklayarak ta ulaşılabilir).

Ctrl+R

Proje Gezgini 'ni açar.

F4

Özellikler penceresini açar.

F2

Nesne Tarayıcısını açar.*

F1

İlgili Microsoft VBA Yardım Sayfasını açar.

F7

Aktif proje ögesine ait modül (kod) penceresini açar.

* Nesne Tarayıcısı, projelerdeki tüm kullanılabilir nesnelere göz atmanızı ve özelliklerini, yöntemlerini ve olaylarını görmenizi sağlar.

 

Visual Basic Düzenleyicisi Kod Penceresinde Çalışmak İçin Kısa yol Tuşları: Bir noktada, kendinizi birçok makroyla çalışırken bulabilirsiniz. Fare yerine klavye kısa yollarını kullanmayı tercih edebilirsiniz. Bu klavye kısa yolları, bir modüle hızla gitmenize, modüller arasında gezinmenize ve hatta değişkenlerin başlangıç noktasını bulmanıza olanak tanır.

KISA YOL TUŞU

YAPTIĞI İŞLEM

Ctrl+aşağı ok

Bir sonraki prosedürü seçer.

Ctrl+yukarı ok

Bir önceki prosedürü seçer.

Ctrl+Page Down

Bir ekranı aşağı kaydırır.

Ctrl+Page Up

Bir ekranı yukarı kaydırır.

Shift+F2

Seçilen işleve veya değişkene gider.

Ctrl+Shift+F2

Son pozisyona gider.

Ctrl+Home

Modülün başlangıcına gider.

Ctrl+End

Modülün sonuna gider.

Ctrl+sağ ok

Bir kelimeyi sağa taşır.

Ctrl+sol ok

Bir kelimeyi sola taşır.

End

Satırın sonuna gider.

Home

Satırın başlangıcına gider.

Tab

Geçerli satırı girintiler.

Shift+Tab

Geçerli satırın girintisini kaldırır.

Ctrl+J

Seçilen nesne için özellikleri ve yöntemleri listeler.

 

 

Visual Basic Düzenleyicisi Proje Penceresinde Gezinme Kısa yol Tuşları: Projeler ve modüller arasında geçiş yapmak için bu klavye kısa yollarını kullanabilirsiniz.

KISA YOL TUŞU

YAPTIĞI İŞLEM

Yukarı ok

Proje listesini her seferinde bir öğe yukarı taşır.

Aşağı ok

Proje listesini her seferinde bir öğe aşağı taşır.

Home

Proje listesindeki ilk dosyaya gider.

End

Proje listesindeki son dosyaya gider.

Sağ ok

Seçilen klasörü genişletir.

Sol ok

Seçilen klasörü daraltır.

F7

Seçilen dosya için kod penceresini açar.

 

Visual Basic Düzenleyicisi' nde “Kod Hata Ayıklaması” İçin Kısa yol Tuşları: Kodunuzda hata ayıklamak, Excel Makroları ile çalışmanın önemli bir parçasıdır. Hata ayıklama için; Visual Basic Editor menü seçenekleri kullanabileceğiniz gibi, bu klavye kısa yollarını bu işlem için daha etkili bir yol olarak görebilirsiniz.

KISA YOL TUŞU

YAPTIĞI İŞLEM

F5

Geçerli prosedürü çalıştırır veya duraklatıldığı yerden devam eder.

Ctrl+Break

O anda çalışan prosedürü durdurur.

F8

Hata ayıklama moduna geçer ve her defada bir satır yürütür.

Ctrl+F8

Kodun İmleç 'e kadar olan bölümünü yürütür.

Ctrl+Shift+F8

Yürütmeyi durdurur ve hata ayıklama modundan çıkar.

F9

Seçili olan satır için bir kesme noktasını oluşturur/kaldırır.

Ctrl+Shift+F9

Tüm kesme noktalarını temizler.

Alt+D+L

Geçerli Visual Basic projesini derler.

 Geri Dön